Ouder-kind relaties

Bovenstaande geldt ook voor de relatie tussen ouder en kind.Hoewel de ouder in deze situatie natuurlijk meer verantwoording draagt omdat die door leeftijd meer bewust is, dan in een partner-relatie. Vaak daagt het kind de ouder uit om zich van een bepaald aspekt in haar- of hemzelf bewust te worden. Dat thema wordt zichtbaar in de horoskoop.

Email