Hoe werkt een astrologsich consult?

Op het moment van geboorte hebben de sterren een bepaalde stand ten opzichte van elkaar. De tekening hiervan, de horoskoop,is een blauwdruk van wie jij bent als persoon. Aan de hand hiervan kan ik informatie geven over karakter-eigenschappen, talenten, manier van kijken naar de wereld, welk soort beroep bij je zou passen, waarom je steeds een bepaald soort partner of vrienden aantrekt,wat de reden is waarom je met je ene zoon wel problemen hebt en met de andere niet, of waarom je maar niet toekomt aan een zinvolle invulling van je leven.

Ook kunnen lichamelijke klachten herkenbaar zijn in de horoskoop. Hierdoor kan ik de achterligende samenhang met psychologische of emotionele belemmeringen bekijken.

Situaties en projecties
Op situaties, en vaak ook op personen waarmee we dagelijks in aanraking komen, projecteren we delen van onszelf waarmee we niet goed uit de voeten kunnen. Of erger, we ontkennen die projecties zelfs, waarmee we tegelijk een deel van onszelf naar de donkere kamers van ons innerlijk hebben verbannen.

Die vaak frustrerende, moeilijke en pijnlijke situaties herhalen zich net zolang totdat we er voldoende van geleerd hebben. Dat wil zeggen dat wat we bij de ander uitvergroot zien,
positief of negatief, in essentie ook zelf, bewust, in ons leven gaan 'neerzetten' of uiten.

In contact komen met je Zelf
Vanuit jouw horoskoop kan ik je concrete situaties aanwijzen, of activiteiten benoemen ( bijv. sport, muziek luisteren, met kinderen omgaan), waardoor je weer langzaamaan in contact kunt komen met dat 'vergeten' stukje Zelf. Daardoor zul je je dan lekkerder in je vel voelen komen te zitten.

Vaak is het in de horoskoop ook goed te zien of het de goede tijd is voor een bepaalde verandering of ontwikkeling in je leven. In plaats van je te verzetten kun je dan meegaan in de stroom omdat je je bewust bent wat de reden is van bepaalde situaties.

Relaties

Ook en met name in relaties kan dit kijken naar het 'vergeten' stukje in jezelf veel helderheid geven. Parners zien die stukjes van zichzelf, heel aangenaam, of meestal heel onaangenaam uitvergroot in hun parner. Hierin helderheid krijgen via een horoskoop-gesprek kan aanknopingspunten geven voor een beter contact tussen beiden.

Email