Beroep /Talent / Interesse bepalen

Jonge mensen die niet weten welke opleiding/school ze moeten kiezen, of mensen in een beroepssituatie die om een verandering vraagt omdat ze het gevoel hebben niet op de juiste plek te zitten, kan ik helpen door inzicht te geven in hun (verborgen) talenten en interessen.

Ook het inzicht welk 'soort' werksituatie voor jou nodig is, dat wil zeggen: rustig of druk en vol afwisseling, wel of niet samenwerken, leiding geven of niet, kan helpen om je als mens te ontplooien.

Email